Судска одељења

 КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. Дејан Гарић

2. Предраг Андрић

3. Драгана Бранковић

4. Славко Жугић

5. Зоран Сарић

6. Дејан Стефановић

7. Снежана Трифуновић

8. Ирина Ковачевић

9. Небојша Бајић (претходни поступак)

10. Драгана Јелић (претходни поступак)

 

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

 

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. Зорица Банковић

2. Јасмина Вуковљак Јовановић

3. Jелена Драговић

4. Мирјана Дрљачић Сударевић

5. Небојша Ђуричић

6. Сузана Јевтић

7. Наташа Кузнецов

8. Вера Миленковић

9. Весна Павловић Нинковић

10. Александра Пешић

11. Сенка Радевић Сарић

12. Вера Средојевић

13. Александар Томић

14. Јасна Тресач

15. Наташа Јевђенијевић

16. Татјана Петровић 

17. Невена Илић 

18. Тијана Пауновић 

19. Јелена Симић 

20. Марина Гавриловић 

 

ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА

1. Јелена Станисављевић

2. Марина Џелетовић

3. Данијела Бранковић

4. Нина Пашалић Петровић

 

ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. Наташа Јаковљевић

2. Милена Смиљковић

3. Данијела Вељковић ( оставински поступци )

4. Милена Трговчевић Прокић

 

ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

1. Душан Михајловић

2. Ивана Тодоровић Лековић

3. Ивана Мијачић

4. Гордана Павловић

5. Драгана Вићентић

6. Зорица Стојановић

7. Сања Буква

 

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

1. Дубравка Рогошић

2. Снежана Чимбуровић

3. Милош Стојановић