Годишњи распоред послова

На основу члана 34. Закона о уређењу судова и 46 Судског пословника (''Службени гласник РС'' бр. 110/09), по прибављеном мишљењу са Седнице свих судија, председник Другог основног суда у Београду доноси „Годишњи распоред послова другог основног суда у Београду за 2016. годину“.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2024. ГОДИНУ од 19.04.2024 (објављено 10.05.2024. године) Величина: 0.72 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2024. ГОДИНУ од 22.02.2024 (објављено 27.03.2024. године) Величина: 3.84 MB
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ (објављено 15.11.2023. године) Величина: 7.86 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2024. ГОДИНУ (објављено 26.10.2023. године) Величина: 7.9 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ од 26.10.2023 (објављено 26.10.2023. године) Величина: 0.95 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ од 22.05.2023 (објављено 22.05.2023. године) Величина: 1.56 MB
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ (објављено 11.01.2023. године) Величина: 1.42 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ од 22.12.2022 (објављено 22.12.2022. године) Величина: 0.52 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ од 22.12.2022 (објављено 22.12.2022. године) Величина: 0.63 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ (објављено 25.11.2022. године) Величина: 8.04 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ од 28.10.2022 (објављено 28.10.2022. године) Величина: 2.23 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ од 11.03.2022 (објављено 16.03.2022. године) Величина: 1.56 MB
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ (објављено 11.02.2022. године) Величина: 0.97 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ (објављено 27.11.2021. године) Величина: 0.6 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ од 24.05.2021 (објављено 24.05.2021. године) Величина: 0.14 MB
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ЗА 2020. годину од 10.05.2021. године (објављено 12.05.2021. године) Величина: 0.78 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ од 09.04.2021 (објављено 14.04.2021. године) Величина: 0.28 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ од 12.03.2021 (објављено 16.03.2021. године) Величина: 0.21 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ од 23.02.2021 (објављено 23.02.2021. године) Величина: 0.07 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ од 01.02.2021 (објављено 01.02.2021. године) Величина: 0.14 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ (објављено 27.11.2020. године) Величина: 0.59 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ДРУГОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ (објављено 27.11.2020. године) Величина: 0.08 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2019. годину од 30.03.2020. године - (пречишћен текст) (објављено 01.04.2020. године) Величина: 0.63 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ ОД 06.03.2020 (објављено 03.04.2020. године) Величина: 0.1 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2020. годину од 29.11.2019. године (објављено 03.12.2019. године) Величина: 0.52 MB
Одлука о измени и допуни годишњег распореда послова за 2019. годину од 29.11.2019. године Величина: 0.12 MB
Измена годишњег распореда од 07.11.2019.године Величина: 0.16 MB
Измена годишњег распореда од 25.03.2019.године Величина: 0.28 MB
Измена годишњег распореда од 06.12.2018.године Величина: 0.04 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ОД 30.11.2018.године Величина: 0.51 MB
Измена годишњег распореда од 06.12.2018.године Величина: 0.05 MB
Измена годишњег распореда послова од 21.09.2018 Величина: 0.04 MB
Измена годишњег распореда послова од 14.09.2018 Величина: 0.2 MB
Измена годишњег распореда од 07.05.2018.godine Величина: 0.15 MB
Измена годишњег распореда од 28.12.2017.godine Величина: 0.04 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ ОД 27.11.2017.године Величина: 0.49 MB
Измена годишњег распореда послова за 2017. годину од 28.12.2017.године Величина: 0.04 MB
Измена годишњег распореда од 27.11.2017.godine Величина: 0.09 MB
Годишњи распоред послова за 2017. годину од 31.10.2017.године (пречишћен текст) Величина: 1.92 MB
Измена годишњег распореда од 02.10.2017.године Величина: 0.49 MB
Измена годишњег распореда од 01.06.2017.године Величина: 0.05 MB
Измена годишњег распореда од 01.03.2017.године Величина: 0.32 MB
Измена годишњег распореда од 16.12.2016.године Величина: 0.15 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ ОД 01.12.2016.године Величина: 0.32 MB
Годишњи распоред послова за 2016. годину од 07.03.2017.године (пречишћен текст) Величина: 0.32 MB
Измена годишњег распореда од 16.12.2016.године Величина: 0.45 MB
Измена годишњег распореда од 04.11.2016.године Величина: 0.23 MB
Измена годишњег распореда од 11.05.2016.године Величина: 0.31 MB
Измена годишњег распореда од 03.03.2016.године Величина: 0.26 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2016. ГОДИНУ ОД 25.12.2015.године Величина: 1.09 MB