Годишњи распоред послова

На основу члана 34. Закона о уређењу судова и 46 Судског пословника (''Службени гласник РС'' бр. 110/09), по прибављеном мишљењу са Седнице свих судија, председник Другог основног суда у Београду доноси „Годишњи распоред послова другог основног суда у Београду за 2016. годину“.

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2019. годину од 30.03.2020. године - (пречишћен текст) Величина: 0.63 MB
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ЗА 2020. ГОДИНУ ОД 06.03.2020 Величина: 0.1 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2020. годину од 29.11.2019. године Величина: 0.52 MB
Одлука о измени и допуни годишњег распореда послова за 2019. годину од 29.11.2019. године Величина: 0.12 MB
Измена годишњег распореда од 07.11.2019.године Величина: 0.16 MB
Измена годишњег распореда од 25.03.2019.године Величина: 0.28 MB
Измена годишњег распореда од 06.12.2018.године Величина: 0.04 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ОД 30.11.2018.године Величина: 0.51 MB
Измена годишњег распореда од 06.12.2018.године Величина: 0.05 MB
Измена годишњег распореда послова од 21.09.2018 Величина: 0.04 MB
Измена годишњег распореда послова од 14.09.2018 Величина: 0.2 MB
Измена годишњег распореда од 07.05.2018.godine Величина: 0.15 MB
Измена годишњег распореда од 28.12.2017.godine Величина: 0.04 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2018. ГОДИНУ ОД 27.11.2017.године Величина: 0.49 MB
Измена годишњег распореда послова за 2017. годину од 28.12.2017.године Величина: 0.04 MB
Измена годишњег распореда од 27.11.2017.godine Величина: 0.09 MB
Годишњи распоред послова за 2017. годину од 31.10.2017.године (пречишћен текст) Величина: 1.92 MB
Измена годишњег распореда од 02.10.2017.године Величина: 0.49 MB
Измена годишњег распореда од 01.06.2017.године Величина: 0.05 MB
Измена годишњег распореда од 01.03.2017.године Величина: 0.32 MB
Измена годишњег распореда од 16.12.2016.године Величина: 0.15 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2017. ГОДИНУ ОД 01.12.2016.године Величина: 0.32 MB
Годишњи распоред послова за 2016. годину од 07.03.2017.године (пречишћен текст) Величина: 0.32 MB
Измена годишњег распореда од 16.12.2016.године Величина: 0.45 MB
Измена годишњег распореда од 04.11.2016.године Величина: 0.23 MB
Измена годишњег распореда од 11.05.2016.године Величина: 0.31 MB
Измена годишњег распореда од 03.03.2016.године Величина: 0.26 MB
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА ЗА 2016. ГОДИНУ ОД 25.12.2015.године Величина: 1.09 MB