Интерна документа

 

Јединствени акциони план Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду за примопредају ИВ предмета Величина: 4.12 MB
Правилник о изменама Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама од 29.09.2017. године Величина: 0.24 MB
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама Величина: 1.18 MB
Правилник о организацији буџетског рачуноводства Величина: 2.46 MB
Правилник о службеној одећи и обући запослених у Другом основном суду у Београду Величина: 0.07 MB
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Величина: 0.9 MB
Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 2.08.2017.године Величина: 0.25 MB
Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 3.10.2016.године Величина: 0.08 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду Величина: 0.62 MB