Интерна документа

 

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗА 2024.ГОДИНУ Величина: 1.52 MB
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у Другом основном суду у Београду за 2023. годину Величина: 1.62 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду (Пречишћен текст) од 30.08.2022. године Величина: 0.87 MB
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Другом основном суду у Београду (објављено дана 05.02.2021. године) Величина: 2.66 MB
УПУТСТВО О РАДУ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ОД 19.03.2020. године Величина: 0.14 MB
УПУТСТВО О РАДУ СУДИЈА И ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ОД 17.03.2020. године Величина: 0.16 MB
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 09.12.2019. године Величина: 0.13 MB
Правилник о измени Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 2.09.2019. године Величина: 0.11 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 18.03.2019. године Величина: 0.76 MB
Јединствени акциони план Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду за примопредају ИВ предмета Величина: 4.12 MB
Правилник о изменама Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама од 29.09.2017. године Величина: 0.24 MB
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама Величина: 1.18 MB
Правилник о организацији буџетског рачуноводства Величина: 2.46 MB
Правилник о службеној одећи и обући запослених у Другом основном суду у Београду Величина: 0.07 MB
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке Величина: 0.9 MB
Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 2.08.2017.године Величина: 0.25 MB
Измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду од 3.10.2016.године Величина: 0.08 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду Величина: 0.62 MB