Контакт подаци

 

Централа суда:
+381 (11) 635 4553

Секретар суда:
+381 (11) 635 4907

Портпарол суда:
irina.kovacevic@drugi.os.sud.rs

Административно технички секретар:
+381 (11) 635 4768, +381 (11) 635 4769, факс: 011 635 4956

Рачуноводство:
+381 (11) 635 4773

Управитељ писарница:
+381 (11) 635 4905

Извршна писарница:
+381 (11) 635 4566

Кривична писарница:
+381 (11) 635 4843,  +381 (11) 635 4829, факс: 011 635 4961

Парнична писарница:
+381 (11) 635 4798,  +381 (11) 635 4803

Ванпарнична писарница:
+381 (11) 635 4849,  +381 (11) 635 4837

Извршитељи:
+381 (11) 635 4541

Шалтер за издавање кривичних уверења:
+381 (11) 635 4561

Пријем:
+381 (11) 635 4572

Разгледање списа:
+381 (11) 635 4539 

Експедиција:
+381 (11) 635 4826,  +381 (11) 635 4614