Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011 и 101/2013) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Други основни суд у Београду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Други основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина:

Вождовац, Чукарица, Раковица и Гроцка.