Позив пружаоцима услуга медијације

Обавештавамо Вас да је Другом основном суда у Београду отворена Служба за подршку медијацији, која пружа иформације странкама и грађанима о могућности решавања спора путем медијације у складу са Законом о посредовању у решавању спорова.

 

Други основни суд у Београду је пилот суд у коме се спроводе активности ради унапређења примене медијације које се спроводе у оквиру пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа”.

 

У складу са Упутством за унапређење медијације у Републици Србији, које су донели Врховни касациони суд, Високи савет судства и Министарство правде дана 28.06.2017. године, позивамо све пружаоце услуга медијације да нам се обрате ради могуће сарадње у циљу унапређења примене медијације и евентуалног закључења протокола о сарадњи са Другим основним судом у Београду.

 

Служба за подршку медијацији Другог основног суда у Београду