Закључци о продаји НЕПОКРЕТНОСТИ

И И пом 137-16А (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
8 И Ии 1441 - 2018 (Додела непокретности) Величина: 0.04 MB
И Ив 658 / 2016 (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.06 MB
И И 16 / 2012 (2019-02-07 Додела непокретности) Величина: 0.03 MB
Зам 3 / 2019 (2019-02-08) Величина: 0.09 MB
И И 701 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.07 MB
И И 701-2018 (2019-02-20 отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
И И 358 / 2018 (2019-02-25) Величина: 0.11 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
И И 734 - 2018 и други (предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
И И 86 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.08 MB
И и 80 - 2015 (2019-03-15) Величина: 0.04 MB
И и 35 - 2018 (2019-03-18) Величина: 0.09 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Отказивање продаје Величина: 0.03 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Величина: 0.06 MB
И.И 514 / 2018 (2019-03-18 продаја непосредном погодбом) Величина: 0.07 MB
И Ив 11 - 2015 (2019-03-21) Величина: 0.06 MB
И Ив 1694 / 2016 (2019-03-29 Отказује се друга јавна продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1193-2017 (2019-03-29) Величина: 0.09 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01) Величина: 0.08 MB
И ии 241- 2015 (2019-04-02) Величина: 0.09 MB
И Ии 10 - 2016 (2019-04-02) Величина: 0.07 MB
И И 829 / 2018 (2019-04-02) Величина: 0.16 MB
И Ив 155 / 2016 (2019-04-04) Величина: 0.07 MB
И И 2428 / 2017 (2019-04-04) Величина: 0.24 MB
И И 515-2016 (2019-04-08) Величина: 0.05 MB
И И 509 - 2018 (2019-04-10 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.18 MB
И И ПОМ 90 / 2017 (2019-04-11 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
Зам 1 / 2018 (2019-04-11) Величина: 0.13 MB
И И Пом 90 / 2017 (2019-04-11) Величина: 0.12 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 575 / 2017 (2019-04-15) Величина: 0.08 MB
2 И 99 / 2018 (2019-04-25) Величина: 0.04 MB
И И 515 / 2016 и 739 / 2017 (2019-05-03) Величина: 0.05 MB
И И 515 / 2016 (2019-05-03) Величина: 0.06 MB
И Ии 241 / 2015 (2019-05-05) Величина: 0.09 MB
Зам 17 / 2018 (2019-05-07) Величина: 0.16 MB
8 И Ии 1441 / 2018 (2019-05-08) Величина: 0.06 MB
10 ИИ 486 / 2018 (2019-05-17 Попис непокретности) Величина: 0.05 MB
Зам 17 / 2018 (2019-06-04) Величина: 0.14 MB
И И 575 / 2017 (2019-05-20) Величина: 0.08 MB
И И 72 / 2018 (2019-05-22 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.06 MB
И И 80 / 2015 (2019-05-28 Отказује се продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.02 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-05-28 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.03 MB
ИИ 933 / 2017 (2019-06-03) Величина: 0.13 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
И И Пом 137 / 2016А (2019-06-18) Величина: 0.08 MB
10 И 99 / 2018 (2019-06-19 Остаје на снази закључак од 21.01.2019) Величина: 0.02 MB
И Ивк 439 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.09 MB
И И 409 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.14 MB
И И 69 / 2019 (2019-06-27) Величина: 0.1 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04 Записник) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04) Величина: 0.12 MB
10 И 36611 / 2013 (2019-07-09) Величина: 0.04 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-07-10) Величина: 0.05 MB
И И 262 / 2019 (2019-07-12) Величина: 0.1 MB
И И 107 - 2018 (2019-07-17 обустава поступка) Величина: 0.05 MB
И И 345 - 2018 (2019-07-26 Друга продаја) Величина: 0.1 MB
И и 345 / 2018 (2019-07-26) Записник Величина: 0.09 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.04 MB
И И 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.18 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-30) Закључак Величина: 0.05 MB
И и 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.02 MB
И И 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
И Ив 439 / 2018 (2019-08-30) Величина: 0.09 MB
И и 69 / 2019 (2019-08-30) Величина: 0.1 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-09-05) Величина: 0.05 MB
И ии 241 / 2015 (2019-09-11) продаја непосредном погодбом Величина: 0.08 MB
И И 86 / 2018 (2019-09-12) Величина: 0.13 MB
И И 10 / 2016 (Додељује се непокретност) Величина: 0.07 MB
И И 933 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.06 MB
И И 2428 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.05 MB
И И Пом 137 / 16А (Додељује се непокретност) Величина: 0.02 MB
И И 409 / 2018 (Додељује се непокретност) Величина: 0.08 MB
Зам 17 / 2018 (Додељује се непокретност - Предаје се непокретност) Величина: 0.13 MB
(Додела непокретности Ии 35 - 2018) Величина: 0.04 MB
ИИ 208 / 2019 (Додела непокретности) Величина: 0.06 MB
И Ив 1193 / 2017 (Записник о другом јавном надметању) Величина: 0.13 MB
Зам 17 - 2018 (Записник о попису и процени) Величина: 0.05 MB
Зам 3 / 2019 (Исправља се закључак о предаји 1 И И 748 / 2018) Величина: 0.04 MB
Зам 1 / 2018 (Исправка закључка) Величина: 0.03 MB
И Ив 155 / 2016 (Одлаже се продаја) Величина: 0.03 MB
Зам 1 / 2018 (Отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
И Ив 1193 / 2017 (Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
И И 10 / 2016 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 2428 - 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.06 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
ИИ 208 / 2019 (Предаје се непокретност) Величина: 0.18 MB
И И 933 / 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.04 MB
И И 409 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
И И 345 / 2018 (Пренос права својине) Величина: 0.09 MB
И И 514 / 2018 (Продаја без правног дејства) Величина: 0.16 MB
И И 208 / 2019 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB