Закључци о продаји НЕПОКРЕТНОСТИ

И И пом 137-16А (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И И 44 2019 (2019-10-29 Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
ИИПом 105 / 2016 (2019-11-12) Величина: 0.07 MB
8 И Ии 1441 - 2018 (Додела непокретности) Величина: 0.04 MB
Ии 602-2015 (2018-05-10) Величина: 0.04 MB
И Ив 658 / 2016 (2019-01-25 Отказује се продаја) Величина: 0.06 MB
И И 16 / 2012 (2019-02-07 Додела непокретности) Величина: 0.03 MB
Зам 3 / 2019 (2019-02-08) Величина: 0.09 MB
И И 701-2018 (2019-02-20 отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
И И 701 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.07 MB
И И 358 / 2018 (2019-02-25) Величина: 0.11 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
И И 734 - 2018 и други (предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
И И 86 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.08 MB
И и 80 - 2015 (2019-03-15) Величина: 0.04 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Отказивање продаје Величина: 0.03 MB
И Ив 11 / 2015 (2019-03-18) Величина: 0.06 MB
И и 35 - 2018 (2019-03-18) Величина: 0.09 MB
И.И 514 / 2018 (2019-03-18 продаја непосредном погодбом) Величина: 0.07 MB
И Ив 11 - 2015 (2019-03-21) Величина: 0.06 MB
И Ив 1694 / 2016 (2019-03-29 Отказује се друга јавна продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1193-2017 (2019-03-29) Величина: 0.09 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 1100 / 2016 (2019-04-01) Величина: 0.08 MB
И И 829 / 2018 (2019-04-02) Величина: 0.16 MB
И ии 241- 2015 (2019-04-02) Величина: 0.09 MB
И Ии 10 - 2016 (2019-04-02) Величина: 0.07 MB
И Ив 155 / 2016 (2019-04-04) Величина: 0.07 MB
И И 2428 / 2017 (2019-04-04) Величина: 0.24 MB
И И 515-2016 (2019-04-08) Величина: 0.05 MB
И И 509 - 2018 (2019-04-10 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.18 MB
И И ПОМ 90 / 2017 (2019-04-11 Отказује се продаја) Величина: 0.03 MB
Зам 1 / 2018 (2019-04-11) Величина: 0.13 MB
И И Пом 90 / 2017 (2019-04-11) Величина: 0.12 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 575 / 2017 (2019-04-15) Величина: 0.08 MB
2 И 99 / 2018 (2019-04-25) Величина: 0.04 MB
И И 515 / 2016 и 739 / 2017 (2019-05-03) Величина: 0.05 MB
И И 515 / 2016 (2019-05-03) Величина: 0.06 MB
И Ии 241 / 2015 (2019-05-05) Величина: 0.09 MB
Зам 17 / 2018 (2019-05-07) Величина: 0.16 MB
8 И Ии 1441 / 2018 (2019-05-08) Величина: 0.06 MB
10 ИИ 486 / 2018 (2019-05-17 Попис непокретности) Величина: 0.05 MB
Зам 17 / 2018 (2019-06-04) Величина: 0.14 MB
И И 575 / 2017 (2019-05-20) Величина: 0.08 MB
И И 72 / 2018 (2019-05-22 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.06 MB
И И 80 / 2015 (2019-05-28 Отказује се продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.02 MB
И Ии 80 / 2015 (2019-05-28 Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.03 MB
ИИ 933 / 2017 (2019-06-03) Величина: 0.13 MB
И И Пом 137 / 2016А (2019-06-18) Величина: 0.08 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
10 И 99 / 2018 (2019-06-19 Остаје на снази закључак од 21.01.2019) Величина: 0.02 MB
И И 69 / 2019 (2019-06-27) Величина: 0.1 MB
И И 409 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.14 MB
И Ивк 439 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04 Записник) Величина: 0.09 MB
И И 345 / 2018 (2019-07-04) Величина: 0.12 MB
10 И 36611 / 2013 (2019-07-09) Величина: 0.04 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-07-10) Величина: 0.05 MB
И И 262 / 2019 (2019-07-12) Величина: 0.1 MB
И И 107 - 2018 (2019-07-17 обустава поступка) Величина: 0.05 MB
И И 345 - 2018 (2019-07-26 Друга продаја) Величина: 0.1 MB
И и 345 / 2018 (2019-07-26) Записник Величина: 0.09 MB
И И 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.18 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-29) Величина: 0.04 MB
И и 44 / 2019 (2019-07-30) Закључак Величина: 0.05 MB
И и 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.02 MB
И И 211 / 2019 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
И Ив 439 / 2018 (2019-08-30) Величина: 0.09 MB
И и 69 / 2019 (2019-08-30) Величина: 0.1 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-09-02 Разгледање непокретности) Величина: 0.02 MB
10 И 47886 / 2012 (2019-09-05) Величина: 0.05 MB
И ии 241 / 2015 (2019-09-11) продаја непосредном погодбом Величина: 0.08 MB
И И 86 / 2018 (2019-09-12) Величина: 0.13 MB
И И 86 / 2019 (2019-09-11) Величина: 0.03 MB
И ии 241 / 2015 (2019-09-17) Величина: 0.05 MB
И И 908 / 2017 и И И 950 / 2017 (2019-09-23) Величина: 0.09 MB
8 И и 10 / 2017 (2019-10-02) отказ продаје Величина: 0.02 MB
8 И Ии 10 / 2017 (2019-10-02) Величина: 0.06 MB
ИИ 70 / 2019 (2019-10-08) Величина: 0.12 MB
И Ив 439-2018 (2019-10-09) Величина: 0.09 MB
И И 908 /2017 и И И 950 /2017 (2019-10-23) Величина: 0.08 MB
И Ив 439 / 2019 (2019-11-14) Величина: 0.09 MB
И И 69 / 2018 (2019-11-28) Величина: 0.09 MB
ИИ Пом 302 / 2017 (2019-12-10 Отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-12-10) Величина: 0.2 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019.10.01) Величина: 0.2 MB
И.Ив 995 / 2016 (2020-01-09) Величина: 0.08 MB
8 И.Ии 10 / 2017 (2020-01-15) Величина: 0.08 MB
8 И Ии 10 - 2017 (2020-01-15) Величина: 0.03 MB
И И 411 - 2019 (2020-01-22) Величина: 0.13 MB
И И 69 / 2018 (2020-01-23) Величина: 0.1 MB
И.И 411 / 2019 (2020-03-05) Величина: 0.13 MB
И. Ивк. 1400-2012 (2020-03-12) Величина: 0.12 MB
I. Iv 525 / 2019 (2020-04-06) Величина: 0.15 MB
И.И. 411 / 2019 (2020-04-07) Величина: 0.13 MB
I. Iv 525 / 2019 (2020-04-07) Величина: 0.14 MB
И.Ив-525-2019(2020-06-24 Додела непокретности) Величина: 0.12 MB
И.Ив - 183 / 2019 (2020-07-02) Величина: 0.13 MB
И.И 86-2018(2020-07-03) Величина: 0.15 MB
И.И 86/2018 (2020-07-31) Величина: 0.13 MB
ИИ 2347 - 2019 (2020-09-09) Величина: 0.1 MB
ИИ 2347-19 - ОТКАЗУЈЕ СЕ ЈАВНА ПРОДАЈА (2020-09-09) Величина: 0.05 MB
3AM - 2/2020 (2020-09-28) Величина: 0.11 MB
3АМ 2-2020 (2020-09-28) Величина: 0.11 MB
И.Ив 42-2019 (2020-10-05) Величина: 0.16 MB
ИИ 392 - 2015 (2020-10-08) Величина: 0.09 MB
И.И-86 / 2018 (2020-10-14) Величина: 0.11 MB
И И 409 / 2018 (Додељује се непокретност) Величина: 0.08 MB
И И Пом 137 / 16А (Додељује се непокретност) Величина: 0.02 MB
И И 2428 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.05 MB
8 И.Ии 463 / 2016, И.Ив 525 / 219 (Додељује се непокретност) Величина: 0.14 MB
И И 933 / 2017 (Додељује се непокретност) Величина: 0.06 MB
И И 10 / 2016 (Додељује се непокретност) Величина: 0.07 MB
И. И. 69 / 2018 (Додељује се непокретност) Величина: 0.83 MB
Зам 17 / 2018 (Додељује се непокретност - Предаје се непокретност) Величина: 0.13 MB
(Додела непокретности Ии 35 - 2018) Величина: 0.04 MB
ИИ 208 / 2019 (Додела непокретности) Величина: 0.06 MB
И Ив 1193 / 2017 (Записник о другом јавном надметању) Величина: 0.13 MB
Зам 17 - 2018 (Записник о попису и процени) Величина: 0.05 MB
И.И. бр. 10 / 2017 (Записник о попису непокретности) Величина: 0.19 MB
Зам 3 / 2019 (Исправља се закључак о предаји 1 И И 748 / 2018) Величина: 0.04 MB
Зам 1 / 2018 (Исправка закључка) Величина: 0.03 MB
ИИ 118 / 2020 (Непосредна погодба) Величина: 0.15 MB
И Ив 155 / 2016 (Одлаже се продаја) Величина: 0.03 MB
Зам 1 / 2018 (Отказивање продаје) Величина: 0.03 MB
И Ив 1193 / 2017 (Предаја непокретности) Величина: 0.06 MB
И И 933 / 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.04 MB
И И 409 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
ИИ 208 / 2019 (Предаје се непокретност) Величина: 0.18 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
Ии 35 / 2018 (Предаје се непокретност) Величина: 0.09 MB
ИИ 2428 - 2017 (Предаје се непокретност) Величина: 0.06 MB
И И 10 / 2016 (Предаје се непокретност) Величина: 0.07 MB
И И 345 / 2018 (Пренос права својине) Величина: 0.09 MB
И И 514 / 2018 (Продаја без правног дејства) Величина: 0.16 MB
И И 208 / 2019 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB