Закључци о продаји ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

И ивк 5456 / 2014 (2019-07-29) Величина: 0.1 MB
9 И 1254 / 2017 (2019-02-05) Величина: 0.04 MB
И И 105 / 2015 (2019-02-07) Величина: 0.06 MB
И Ив 142-2018 (2019-02-08) Величина: 0.05 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.04 MB
8 И 43233 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.06 MB
9 И 1152 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.05 MB
И Ив 1419 / 2016 (2019-02-27) Величина: 0.12 MB
И И 1041 / 2017 (2019-02-27) Величина: 0.09 MB
5 И 351-2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
8 И 3096 / 2014 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
5 И 2188 / 2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-03-01) Величина: 0.05 MB
И Ив 7 / 2017 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.1 MB
5 И 1321 / 2015 (2019-03-05) Величина: 0.05 MB
И И 97-2017 (2019-03-05 друга продаја) Величина: 0.11 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-03-05) Величина: 0.06 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-03-06) Величина: 0.06 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.07 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.08 MB
И И 403 / 2016 (2019-03-14) Величина: 0.07 MB
И Ив 7 - 2017 (2019-03-15) Величина: 0.07 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-03-20) Величина: 0.05 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22 Исправка закључка) Величина: 0.02 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22) Величина: 0.06 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-26) Величина: 0.09 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-03-27) Величина: 0.05 MB
6 И 2261 / 2014 (2019-04-02) Величина: 0.1 MB
ИИ 347 / 2014, ИИ 353 / 2014 (2019-04-03) Величина: 0.06 MB
ИИ 105 / 2015 (2019-04-05) Величина: 0.06 MB
Ив 888 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
8 И Ии 463 / 2016 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 403 / 2016 (2019-04-15) Величина: 0.07 MB
И Ив 72 / 2017 (2019-04-18) Величина: 0.08 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22 Отказује се друга продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22) Величина: 0.08 MB
И И 81 / 2018 (2019-04-30) Величина: 0.09 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08 Друга продаја) Величина: 0.05 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
9 И 31955 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-05-09) Величина: 0.07 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-05-09) Величина: 0.06 MB
8 Ив 7726 / 2013 (2019-05-15) Величина: 0.05 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
8 И 59988 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
9 И 1699 / 2014 (2019-05-24) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-03) Величина: 0.05 MB
И И - 135 / 2017 (2019-06-04) Величина: 0.07 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-04) Величина: 0.05 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-06-05) Величина: 0.07 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-06-05) Величина: 0.05 MB
5 И 31388 / 2010 (2019-06-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-06-11) Величина: 0.06 MB
5 И 1939 / 2016 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
5 И 23837 / 2010 (2019-06-18) Величина: 0.05 MB
6 И 26704 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.04 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
6 И 18397 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
И ивк 5456 / 2014 (2019-06-25) Величина: 0.13 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-26) Величина: 0.05 MB
10 И 1145 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.05 MB
5 И 21154 / 2012 (2019-07-03) Величина: 0.05 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-07-04) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 / 2015 (2019-07-09) Величина: 0.07 MB
И Ивк 131 - 2013 (2019-07-23) Величина: 0.06 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-07-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1393 / 2013 (2019-07-29) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 - 2015 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-08-08) Величина: 0.05 MB
И Ивк 885 / 2014 (2019-08-12) Величина: 0.06 MB
11 Ив 685611 / 2010 (2019-08-20) Величина: 0.06 MB
И Ивк 131 / 2013 (2019-08-22) друго усмено јавно надметање Величина: 0.05 MB
И Ив 752 / 2017 (2019-08-23) Величина: 0.06 MB
И ивк 1385 / 2015 (2019-08-27) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-08-27) друго јавно надметање Величина: 0.05 MB
И и 255 / 2017 (2019-08-27) Величина: 0.05 MB
И И 40 / 2015 (2019-08-28) Величина: 0.11 MB
И Ивк 993 / 2014 (2019-08-28) друго јавно надметање Величина: 0.06 MB
И Ив 1523 / 2016 (2019-08-30) Величина: 0.08 MB
И Ив 122 / 2017 (2019-09-12) Величина: 0.07 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-15-05) Величина: 0.05 MB
Зам 3 / 2018 (2019-25-04) Величина: 0.08 MB
И И 35 / 2017 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
6 И 24928 / 2010 (Додељују се покретне ствари) Величина: 1.1 MB
И И 35 / 2017 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
ИИ 403 / 2016 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.05 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.04 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.05 MB
И Ив 142 / 2018 (продаја непосредном погодбом) Величина: 0.08 MB