Закључци о продаји ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

И ивк 5456 / 2014 (2019-07-29) Величина: 0.1 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-10-25) Величина: 0.05 MB
И.Ивк 1610 / 2014 (2020-02-26) Величина: 0.08 MB
ИИВК 1524 / 2014 (2022-10-07) Величина: 0.05 MB
ИИВ 127 / 2018 (2023-02-22) Величина: 0.07 MB
ИИВК 1506 / 2019 (2023-02-23) Величина: 0.08 MB
ИИВ 880 / 2021 (2023-03-07) Величина: 0.05 MB
ИИВ 890 / 2021 (2023-03-23) Величина: 0.05 MB
ИИВ 954/2021 (2024-04-05) Величина: 0.07 MB
ИИВК 1243 - 2015 (2021-11-01) Величина: 0.05 MB
9 И 1254 / 2017 (2019-02-05) Величина: 0.04 MB
И И 105 / 2015 (2019-02-07) Величина: 0.06 MB
И Ив 142-2018 (2019-02-08) Величина: 0.05 MB
8 И 43233 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.06 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.04 MB
9 И 1152 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.05 MB
И И 1041 / 2017 (2019-02-27) Величина: 0.09 MB
И Ив 1419 / 2016 (2019-02-27) Величина: 0.12 MB
8 И 3096 / 2014 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
5 И 2188 / 2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
5 И 351-2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
И Ив 7 / 2017 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-03-01) Величина: 0.05 MB
И И 97-2017 (2019-03-05 друга продаја) Величина: 0.11 MB
5 И 1321 / 2015 (2019-03-05) Величина: 0.05 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-03-05) Величина: 0.06 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.1 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-03-06) Величина: 0.06 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.08 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.07 MB
И И 403 / 2016 (2019-03-14) Величина: 0.07 MB
И Ив 7 - 2017 (2019-03-15) Величина: 0.07 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-03-20) Величина: 0.05 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22 Исправка закључка) Величина: 0.02 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22) Величина: 0.06 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-26) Величина: 0.09 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-03-27) Величина: 0.05 MB
6 И 2261 / 2014 (2019-04-02) Величина: 0.1 MB
ИИ 347 / 2014, ИИ 353 / 2014 (2019-04-03) Величина: 0.06 MB
ИИ 105 / 2015 (2019-04-05) Величина: 0.06 MB
Ив 888 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
8 И Ии 463 / 2016 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 403 / 2016 (2019-04-15) Величина: 0.07 MB
И Ив 72 / 2017 (2019-04-18) Величина: 0.08 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22 Отказује се друга продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22) Величина: 0.08 MB
И И 81 / 2018 (2019-04-30) Величина: 0.09 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08 Друга продаја) Величина: 0.05 MB
9 И 31955 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-05-09) Величина: 0.06 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-05-09) Величина: 0.07 MB
8 Ив 7726 / 2013 (2019-05-15) Величина: 0.05 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
8 И 59988 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
9 И 1699 / 2014 (2019-05-24) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-03) Величина: 0.05 MB
И И - 135 / 2017 (2019-06-04) Величина: 0.07 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-04) Величина: 0.05 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-06-05) Величина: 0.07 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-06-05) Величина: 0.05 MB
5 И 31388 / 2010 (2019-06-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-06-11) Величина: 0.06 MB
5 И 1939 / 2016 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
5 И 23837 / 2010 (2019-06-18) Величина: 0.05 MB
6 И 26704 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.04 MB
6 И 18397 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-25) Величина: 0.05 MB
И ивк 5456 / 2014 (2019-06-25) Величина: 0.13 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-26) Величина: 0.05 MB
10 И 1145 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.05 MB
5 И 21154 / 2012 (2019-07-03) Величина: 0.05 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-07-04) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 / 2015 (2019-07-09) Величина: 0.07 MB
И Ивк 131 - 2013 (2019-07-23) Величина: 0.06 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-07-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1393 / 2013 (2019-07-29) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 - 2015 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-08-08) Величина: 0.05 MB
И Ивк 885 / 2014 (2019-08-12) Величина: 0.06 MB
11 Ив 685611 / 2010 (2019-08-20) Величина: 0.06 MB
И Ивк 131 / 2013 (2019-08-22) друго усмено јавно надметање Величина: 0.05 MB
И Ив 752 / 2017 (2019-08-23) Величина: 0.03 MB
И Ив 752 / 2017 (2019-08-23) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-08-27) друго јавно надметање Величина: 0.05 MB
И ивк 1385 / 2015 (2019-08-27) Величина: 0.06 MB
И и 255 / 2017 (2019-08-27) Величина: 0.05 MB
И И 40 / 2015 (2019-08-28) Величина: 0.11 MB
И Ивк 993 / 2014 (2019-08-28) друго јавно надметање Величина: 0.06 MB
И Ив 1523 / 2016 (2019-08-30) Величина: 0.08 MB
И Ив 122 / 2017 (2019-09-12) Величина: 0.07 MB
И И 596 / 2016 (2019-09-17) Величина: 0.07 MB
И И 6 / 2013 (2019-09-24) Величина: 0.05 MB
9 И 1582 / 2017 (2019-09-25) Величина: 0.05 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-09-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-09-26) Величина: 0.05 MB
И Ив 1523 / 2016 (2019-09-27) Величина: 0.07 MB
И Ив 298 / 2016 (2019-10-03) Величина: 0.06 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-10-15) Величина: 0.06 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-10-15) Величина: 0.05 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-10-21) Величина: 0.14 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-10-25 обавештење) Величина: 0.02 MB
ИИВК 138 / 2015 (2019-10-25) Величина: 0.05 MB
8 И Ивк 6176 / 2013 (2019-10-30) Величина: 0.04 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-11-06) Величина: 0.06 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-11-06) Величина: 0.06 MB
И И 198 /2017 (2019-11-07) Величина: 0.09 MB
9 И 1582 / 2017 (2019-11-07) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-11-12) Величина: 0.06 MB
И Ив 278 / 2018 (2019-11-15) Величина: 0.07 MB
ИИвк 1610-2014 (2019-11-25) Величина: 0.05 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-11-27) Величина: 0.05 MB
И И 198 / 2017 (2019-12-04) Величина: 0.09 MB
И Ивк 269 / 2014 (2019-12-04) Величина: 0.05 MB
5И 1321 / 2015 (2019-12-05) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-12-06) Величина: 0.06 MB
8 И 4098 / 2013 (2019-12-10) Величина: 0.05 MB
И.Ив 995 / 2016 (2019-12-10) Величина: 0.07 MB
И.Ив 278 / 2018 (2019-12-16) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-12-22) Величина: 0.06 MB
И Ивк 1610 / 2014 (2019-12-25) Величина: 0.06 MB
И. И. 418 / 2016 (2019-12-30) Величина: 0.06 MB
И И 418 / 2016 (2019-12-30) Величина: 0.06 MB
Зам 3 / 2018 (2019-25-04) Величина: 0.08 MB
10 И 1647 / 2015 (2019-30-10) Величина: 0.05 MB
ИИ 255 / 17 (202-03-02) Величина: 0.06 MB
И Ивк 269 / 2014 (2020-01-03) Величина: 0.06 MB
ИИ Пом 302 / 2017 (2020-01-08) Величина: 0.15 MB
И Ив 59 - 2018 (2020-01-09) Величина: 0.06 MB
И Ив 995 / 2016 (2020-01-09) Величина: 0.08 MB
И И 11 / 2013 (2020-01-20) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2020-01-21) Величина: 0.06 MB
И Ивк 269 / 2014 (2020-01-31) Величина: 0.06 MB
8 И. Ии 23 / 2017 (2020-01-31) Величина: 0.04 MB
И Ив 59 / 2018 (2020-02-07) Величина: 0.06 MB
И.Ивк 138 / 2015 (2020-02-20) Величина: 0.6 MB
I.I. 418 / 2016 (2020-02-21) Величина: 1.65 MB
I.Iv. 278 / 2018 (2020-02-27) Величина: 0.1 MB
И.Ивк 269 / 2014 (2020-02-28) Величина: 0.59 MB
И.Ив 59 / 2018 (2020-03-05) Величина: 0.1 MB
И.И 9961 / 2017 (2020-03-17) Величина: 0.1 MB
8 И. Ии. 1130-2017 (2020-04-08) Величина: 0.1 MB
I. Iv 59 / 2018 (2020-04-09) Величина: 0.09 MB
И.И. - 777/2018 (2020-06-24) Величина: 0.08 MB
И.Ив. бр. 59 / 2018 (2020-06-29) Величина: 0.11 MB
8 И.Ии 463 / 2016 (2020-07-15) Величина: 0.05 MB
И.ИВК-1519/2015 (2020-07-17) Величина: 0.11 MB
ИИВК-490-2018 (2020-07-20) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 1340-2015 (2020-07-22) Величина: 0.12 MB
И.ИВК - 500-2015 (2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.Ивк - 1388 / 2015(2020-07-22) Величина: 0.11 MB
И.Ивк - 1458 / 2015(2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 298-2016 (2020-07-22) Величина: 0.1 MB
И.ИВК - 201-2016 (2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 128-2015 (2020-07-23) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 75-2015 (2020-07-23) Величина: 0.13 MB
И.Ивк-3079/2014(2020-07-23) Величина: 0.06 MB
И.Ивк-605/2014(2020-07-23) Величина: 0.07 MB
И.Ивк-329/2014(2020-07-23) Величина: 0.07 MB
ИИВК 490 / 2018 (2020-10-23) Величина: 0.11 MB
ИИ 610 - 2019 (2020-10-30) Величина: 0.13 MB
ИИ 610/19 (2020-10-30) Величина: 0.09 MB
И. ИВК 490 / 2018 (2020-11-23) Величина: 0.11 MB
ИИВК 705 - 2014 (2021-0-19) Величина: 0.05 MB
И.И. 220 - 20 (2021-01-05) Величина: 0.23 MB
ИИ 64 - 2014 (2021-01-12) Величина: 0.13 MB
ИИВК 4472 - 2014 (2021-02-12) Величина: 0.1 MB
ИИ 610 - 2019 (2021-02-12 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.08 MB
ИИв 1567 / 19 (2021-03-04) Величина: 0.07 MB
ИИВК 4472 / 2014 (2021-03-11) Величина: 0.07 MB
И.ИВК 1567-2019 (2021-04-02) Величина: 0.07 MB
И.И. 42 - 2015 (2021-04-21) Величина: 0.1 MB
ИИвк 1015 - 2016 (2021-05-13) Величина: 0.08 MB
ИИВК 1015 - 2016 (2021-06-11) Величина: 0.07 MB
Ии 466 - 2018 (2021-07-01) Величина: 0.06 MB
ИИВК 4442 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1462 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1461 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.04 MB
ИИВК 1200 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.04 MB
ИИВК 955 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 427 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 194 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4421 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 6374 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1519 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1458 / 2015 (2021-09-27) Друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 3373 / 2013 (2021-09-20) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1274 / 2013 (2021-09-24) друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 802 / 2013 (2021-09-24) Друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 203 / 2015 (2021-09-30) Величина: 0.09 MB
ИИВК 855 - 2015 (2021-10-05) Величина: 0.04 MB
ИИВК 4421 - 2014 (2021-10-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1200 - 2015 (2021-10-05) Величина: 0.04 MB
9 И 186 - 2021 (2021-10-14) Величина: 0.05 MB
ИИВК 3373 - 2013 (2021-10-20) Величина: 0.06 MB
ИИ 1194 - 2017 (2021-10-26) Величина: 0.11 MB
12 И 147 - 2020 (2021-10-28) Величина: 0.05 MB
5 И 443 - 2020 (2021-10-28) Величина: 0.05 MB
12 И 147 - 2020 (2021-10-28) Величина: 0.05 MB
ИИвк 88 - 2015 (2021-11-01) Величина: 0.07 MB
ИИвк 1243 - 2015 (2021-11-01) Величина: 0.05 MB
ИИвк 145 - 2016 (2021-11-01) Величина: 0.06 MB
ИИвк 223 - 2015 (2021-11-01) Величина: 0.05 MB
ИИвк 496 - 2016 (2021-11-01) Величина: 0.05 MB
ИИвк 4640 - 2014 (2021-11-01) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1243 - 2015 (2021-12-01)п Величина: 0.05 MB
ИИВ 304 - 2020 (2021-12-03)п Величина: 0.06 MB
ИИВК 88 - 2015 (2021-12-07) Величина: 0.05 MB
ИИВК 223 - 2015 (2021-12-07) Величина: 0.05 MB
12 И 147 - 2020 (2021-12-14) Величина: 0.05 MB
9 И 186 - 2021 (2021-12-14) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4640 - 2014 (2021-12-21) Величина: 0.05 MB
ИИВК 496 - 2016 (2021-12-21) Величина: 0.05 MB
ИИВК 145 - 2016 (2021-12-21) Величина: 0.12 MB
ИИ 510 - 2020 (2021-12-29) Величина: 0.1 MB
ИИВК 203 - 2015 (2021-12-29) Величина: 0.05 MB
ИИВ 304 - 2020 (2021-12-30) Величина: 0.06 MB
ИИВК 523 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1016 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1524 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1507 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1182 / 15 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2214 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2516 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2154 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1873 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2130 / 14 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 802 - 2013 (2022-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1428 - 2018 (2022-01-10) Величина: 0.07 MB
И.Ивк 976 - 2014 (2022-01-13) Величина: 0.06 MB
И.Ивк 753 - 2014 (2022-01-13) Величина: 0.06 MB
И.ИВК 1274 - 2013 (2022-01-18) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1138 - 2021 (2022-01-28) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1144 / 2020 (2022-02-08) Величина: 0.12 MB
ИИВК 1428 / 18 (2022-02-10) Величина: 0.07 MB
ИИВК 2529 / 19 (2022-02-10) Величина: 0.07 MB
ИИВК 223 / 15 (2022-02-11) Величина: 0.06 MB
ИИВК 88 / 15 (2022-02-11) Величина: 0.06 MB
ИИв 1292 / 21 (2022-02-24) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1138 / 21 (2022-02-28) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2529 / 19 (2022-03-09) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1519 / 2015 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 705 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 955 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 1200 / 2015 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 4442 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 427 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИВК 4421 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
И.Ив 1292 / 21 (2022-03-23) Величина: 0.05 MB
ИИВК 523 /14 (2022-03-24) Величина: 0.05 MB
ИИВК 88 / 15 (2022-03-24) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2214 / 14 (2022-03-25) Величина: 0.05 MB
ИИВК 496 / 16 (2022-03-25) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1507 / 14 (2022-03-25) Величина: 0.05 MB
И ИВК 753 / 2014 (2022-03-25) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1461 / 2015 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.04 MB
ИИ 466 / 18 (2022-03-25) Величина: 0.1 MB
ИИВК 890/17 (2022-03-28) Величина: 0.07 MB
И ИВК 2516 / 2014 (2022-03-29) Величина: 0.06 MB
И ИВК 1182 / 15 (2022-03-29) Величина: 0.09 MB
И ИВК 1524 / 14 (2022-03-29) Величина: 0.06 MB
ИИВ 518 /20 (2022-04-04) Величина: 0.06 MB
ИИ 441 / 2017 (2022-04-13) Величина: 0.07 MB
ИИВК 4510 / 2014 (2022-04-20) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1341 / 2014 (2022-04-20) Величина: 0.05 MB
ИИВК 890 / 2017 (2022-04-27) Величина: 0.07 MB
ИИВ 519 / 2020 (2022-05-04) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2083 / 2019 (2022-05-05) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2083 / 2019 (2022-06-03) Величина: 0.06 MB
ИИ 14 / 2016 (2022-06-30) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1281 / 2021 (2022-06-30) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2083 / 2019 (2022-07-06) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1016 / 2014 (2022-07-12) Величина: 0.06 MB
ИИВК 4510 / 2014 (2022-07-12) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1524 / 2014 (2022-07-12) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1281 / 2021 (2022-07-28) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2516 / 2014 (2022-08-03) Величина: 0.05 MB
ИИВК 2130 / 2014 (2022-08-03) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4374 / 2014 (Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB
ИИВК 223 / 2015 (2022-08-10 продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB
ИИВК 145 / 2016 (2022-08-10 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1010 / 2021 (2022-08-31) Величина: 0.05 MB
ИИвк 553 / 2021 (2022-09-01) Величина: 0.1 MB
ИИВК 1524 / 2014 (2022-09-06) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4510 / 2014 (2022-09-07) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1695 / 2014 (2022-09-07) Величина: 0.06 MB
ИИВК 392 / 2014 (2022-09-07) Величина: 0.06 MB
ИИВК 153 / 2015 (2022-09-07) Величина: 0.06 MB
ИИВК 4459 / 2014 (2022-09-07) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1676 / 2014 (2022-09-07) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2220 / 2014 (2022-09-08) Величина: 0.05 MB
ИИ 14 / 2021 (2022-09-15) Величина: 0.13 MB
ИИВ 254 / 2021 (2022-09-16) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1241 / 2013 (2022-09-19) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1010 / 2021 (2022-09-27) Величина: 0.05 MB
ИИВК 3073 / 2014 (2022-10-06) Величина: 0.06 MB
ИИВК 901 / 2014 (2022-10-06) Величина: 0.06 MB
ИИВК 329 / 2014 (2022-10-06) Величина: 0.05 MB
ИИв 131 / 2022 (2022-10-13) Величина: 0.11 MB
ИИВК 614 / 2014 (2022-10-14) Величина: 0.06 MB
ИИВ 901 / 2020 (2022-10-17) Величина: 0.05 MB
ИИВК 3064 / 2014 (2022-10-18) Величина: 0.06 MB
ИИВК 5037 / 2014 (2022-10-24) Величина: 0.05 MB
ИИВ 828 / 2021 (2022-10-28) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1873 / 2014 (2022-10-28) Величина: 0.05 MB
ИИВ 60 / 2018 (2022-11-13) Величина: 0.06 MB
ИИВК 753 / 2014 (2022-11-14) непосредна погодба Величина: 0.05 MB
ИИ 576 / 2020 (2022-11-16) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1695 / 2014 (2022-11-17) Величина: 0.06 MB
ИИВ 901 / 2020 (2022-11-17) Величина: 0.07 MB
ИИВК 392 / 2014 (2022-11-17) Величина: 0.06 MB
ИИВК 153 / 2015 (2022-11-17) Величина: 0.06 MB
ИИВК 2130 / 2014 (2022-11-22) непосредна погодба Величина: 0.04 MB
ИИВК 2516 / 2014 (2022-11-23) непосредна погодба Величина: 0.04 MB
ИИВК 1016 / 2014 (2022-11-23) непосредна погодба Величина: 0.04 MB
ИИВ 828 / 2021 (2022-11-28) Величина: 0.07 MB
ИИВ (214 / 2018) (2022-11-30) Величина: 0.07 MB
ИИВ 95 / 2017 (2022-12-01) Величина: 0.08 MB
ИИ 479 / 2018 (2022-12-02) Величина: 0.08 MB
ИИВК 3064 / 2014 (2022-12-02) Величина: 0.05 MB
ИИВК 3037 / 2014 (2022-12-02) Величина: 0.06 MB
ИИ 479 / 2018 (2022-12-06) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1315 / 2015 (2022-12-12) Величина: 0.07 MB
ИИВ 901 / 2020 (2022-12-13) Непосредна погодба Величина: 0.3 MB
ИИВК 456 / 2014 (2022-12-23) Величина: 0.06 MB
ИИВ 151 / 2000 (2022-12-26) Величина: 0.07 MB
ИИВ 95 / 2017 (2022-12-29) Величина: 0.17 MB
ИИ 479 / 2018 (2022-12-29) Величина: 0.15 MB
ИИ 127 / 2018 (2022-12-30) Величина: 0.08 MB
ИИВ 959 / 2020 (2022-12-30) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4459 / 2014 (2023-01-05) Величина: 0.05 MB
ИИВ 214 / 2018 (2023-01-10) Величина: 0.08 MB
ИИВ 23 / 2018 (2023-01-10) Величина: 0.07 MB
ИИВК 1315 / 2015 (2023-01-11) Величина: 0.27 MB
ИИ 576 / 2020 (2023-01-16) Величина: 0.37 MB
ИИВ 889 / 2020 (2023-01-20) Величина: 0.35 MB
ИИВ 151 / 2020 (2023-01-24) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1506 / 2019 (2023-01-26) Величина: 0.07 MB
ИИВ 127 / 2018 (2023-01-27) Величина: 0.08 MB
ИИВ 93 / 2019 (2023-02-07) Величина: 0.07 MB
ИИВ 889 /2000 (2023-02-20) Величина: 0.05 MB
ИИ 384 / 2021 (2023-02-22) Величина: 0.06 MB
ИИВ 890 / 2021 (2023-02-24) Величина: 0.06 MB
ИИВ 93 / 2019 (2023-03-09) Величина: 0.07 MB
ИИВ 127 / 2018 (Додела покретних ствари) Величина: 0.04 MB
ИИв 127 / 2018 (2023-03-31) Предаја покретнних ствари Величина: 0.05 MB
ИИВ 638 / 20 (2023-04-06) Величина: 0.08 MB
ИИВ 95 / 2017 (Непосредна погодба) Величина: 0.06 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-04-21) Величина: 0.06 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-04-21) Додела покретних ствари Величина: 0.03 MB
ИИв 93 / 2019 (2023-04-26) Продаја непосредно погодбом Величина: 0.07 MB
ИИВВК 1385 / 2019 (2023-05-04) Величина: 0.09 MB
ИИВ 638 / 20 (2023-05-05) Величина: 0.1 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-05-10) предаја покретних ствари Величина: 0.05 MB
ИИ 488 / 2021 (2023-05-18) Величина: 0.07 MB
ИИВ 1150 / 2021 (2023-05-19) Величина: 0.06 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-05-19) Величина: 0.06 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-05-23) додела покретних ствари Величина: 0.03 MB
ИИВ 880/ 2021 (2023-05-23) Величина: 0.05 MB
ИИВ 23/ 2019 (2023-05-24) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1415 / 2021 (2023-05-26) Величина: 0.09 MB
ИИ 1289 / 2021 (2023-05-30) Величина: 0.06 MB
ИИ 617 / 2021 (2023-06-08) Величина: 0.05 MB
ИИВК 171 / 2018 (2023-06-09) Величина: 0.06 MB
ИИВ 264 / 2018 (2023-06-12) Величина: 0.07 MB
ИИВ 264 / 2018 (2023-06-12) Величина: 0.07 MB
ИИВ 1150 / 2021 (2023-06-16) Величина: 0.06 MB
ИИВК 238 / 2020 (2023-06-22) Величина: 0.1 MB
ИИВК 171 / 2018 (2023-07-07) Величина: 0.06 MB
ИИВ 638 / 2020 (2023-07-10) Величина: 0.09 MB
ИИВ 1281 / 2021 (2023-07-13) Величина: 0.05 MB
ИИВК 807 / 2018 (2023-07-17) Величина: 0.07 MB
ИИВК 1385 / 2019 (2023-08-04) Величина: 0.06 MB
ИИВ 49 / 2019 (2023-08-10) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1292 / 2021 (2023-08-16) Величина: 0.05 MB
ИИВ 100 / 2019 (2023-08-16) Величина: 0.07 MB
ИИВК 807 / 2018 (2023-08-17) Величина: 0.06 MB
ИИВ 32 / 2019 (2023-09-01) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1385 / 2019 (2023-09-04) Величина: 0.06 MB
ИИВ 100 / 2019 (2023-09-14) Величина: 0.07 MB
ИИ 59 / 2016 (2023-09-22) Величина: 0.07 MB
ИИ 53 / 2023 (2023-09-26) Величина: 0.11 MB
ИИВ 32 / 2019 (2023-09-29) Величина: 0.07 MB
ИИ 186 / 2018 (2023-10-10) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1464 / 2012 (2023-10-11) Величина: 0.05 MB
ИИВК 502 / 2019 (2023-10-18) Величина: 0.06 MB
И И 53 / 2023 (2023-10-26) Величина: 0.1 MB
IIVK 392 / 2014 (2023-10-27) Величина: 0.06 MB
ИИВК 456 / 2014 (2023-10-27) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1292 / 2021 (2023-11-03) Величина: 0.05 MB
ИИВ 32 / 2019 (2023-11-06) Величина: 0.07 MB
ИИВК 1464 / 2012 (2023-11-07) Величина: 0.05 MB
ИИВ 1951 / 2020 (2023-11-09) Величина: 0.06 MB
ИИВК 7015 2014 (2023-11-09) Величина: 0.05 MB
ИИВК 502 / 2019 (2023-11-16) Величина: 0.06 MB
ИИВ 1751 / 2021 (2023-12-01) Величина: 0.06 MB
ИИВК 7015 / 2014 (2023-12-07) Величина: 0.05 MB
ИИВ 60 / 2018 (2023-12-11) Величина: 0.11 MB
ИИВК 906 / 2014 (2023-12-12) Величина: 0.07 MB
ИИВ 1951 / 2020 (2023-12-15) Величина: 0.1 MB
ИИ 452 / 2016 (2023-12-18) Величина: 0.08 MB
ИИВК 5489 / 2014 (2023-12-20) Величина: 0.23 MB
ИИВ 1289 / 2021 (2023-12-21) Величина: 0.09 MB
ИИВ 239 / 2018 (2023-12-25) Величина: 0.1 MB
ИИВ 1851 / 2020 (2024-01-05) Величина: 0.09 MB
ИИВ 23 / 2019 (2024-01-05) Величина: 0.08 MB
ИИВ 60 / 2018 (2024-01-08) Величина: 0.1 MB
ИИ 479 / 2018 (2024-01-09) Величина: 0.09 MB
ИИ 356 / 2023 (2024-01-10) Величина: 0.11 MB
ИИ 452 / 2016 (2024-01-17) Величина: 0.1 MB
ИИВ 152 / 2018 (2024-01-18) Величина: 0.08 MB
ИИВК 1897 / 2019 (2024-01-22) Величина: 0.1 MB
ИИВ 239 / 2018 (2024-01-24) Величина: 0.1 MB
ИИВК 6744 / 2013 (2024-01-25) Величина: 0.1 MB
ИИ 2715 / 2019 (2024-01-26) Величина: 0.12 MB
ИИВК 3530 / 2013 (2024-01-26) Величина: 0.16 MB
ИИВ 1415 / 2021 (2024-02-01) Величина: 0.17 MB
ИИ 356 / 2023 (2024-02-09) Величина: 0.12 MB
ИИВ 1012 / 2021 (2024-02-12) Величина: 0.09 MB
ИИВ 89 / 2018 (2024-02-20) Величина: 0.11 MB
ИИВ 552 / 2022 (2024-02-20) Величина: 0.17 MB
ИИВ 239 / 2018 (2024-02-21) Величина: 0.11 MB
ИИВ 1421 / 2021 (2024-02-23) Величина: 0.07 MB
ИИВК 6744 / 2013 (2024-02-29) Величина: 0.13 MB
ИИВК 1464 / 2012 (2024-02-29) Величина: 0.09 MB
ИИ 2715 / 2019 (2024-02-29) Величина: 0.14 MB
ИИВК 1464 / 2012 (2024-02-29) Величина: 0.05 MB
ИИВК 3530 / 2013 (2024-03-04) Величина: 0.15 MB
ИИВ 880/2021 (2024-03-05) Величина: 0.08 MB
ИИВ 1012 / 2021 (2024-03-11) Величина: 0.09 MB
ИИВ 89 / 2018 (2024-03-18) Величина: 0.13 MB
ИИВ 178 / 2018 (2024-03-20) Величина: 0.12 MB
ИИВ 552 / 2022 (2024-03-21) Величина: 0.17 MB
ИИВ 1421 / 2021 (2024-03-22) Величина: 0.08 MB
ИИВ 23 / 2018 (2024-03-28) Величина: 0.1 MB
ИИВ 951 / 2022 (2024-04-02) Величина: 0.17 MB
ИИВ 954 / 2021 (2024-04-05) Величина: 0.04 MB
ИИВК 5420/2014 (2024-04-09) Величина: 0.09 MB
ИИВК 1067 / 2014 (2024-04-10) Величина: 0.13 MB
ИИВ 89 / 2018 (2024-04-15) Величина: 0.11 MB
ИИВК 1361 / 2017 (2024-04-18) Величина: 0.11 MB
ИИВ 399 / 2023 (2024-04-18) Величина: 0.17 MB
ИИВ 1216 / 2021 (2024-04-26) Величина: 0.12 MB
ИИВ 298 / 2018 (2024-05-10) Величина: 0.11 MB
ИИВК 1361 / 2017 (2024-05-13) Величина: 0.11 MB
ИИВК 1067 / 2014 (2024-05-13) Величина: 0.13 MB
ИИВК 5420 / 2014 (2024-05-14) Величина: 0.11 MB
ИИВ 938 / 2022 (2024-05-16) Величина: 0.17 MB
ИИВ 399 / 2023 (2024-05-17) Величина: 0.14 MB
ИИВ 951 / 2022 (2024-05-23) Величина: 0.18 MB
ИИВК 1067 / 2014 (2024-05-28) Величина: 0.11 MB
ИИВ 938 / 2022 (2024-06-13) Величина: 0.16 MB
ИИВ 1216 / 2021 (2024-06-13) Величина: 0.1 MB
ИИИВ 133 / 2020 (2024-06-17) Величина: 0.09 MB
ИИ 255 / 2017 (2024-06-20) Величина: 0.09 MB
ИИВ 951 / 2022 (2024-06-21) Величина: 0.17 MB
ИИВ 298 / 2018 (2024-06-28) Величина: 0.11 MB
ИИВК 1464 / 2012 (2024-13-12) Величина: 0.08 MB
И.И. 418 / 2016 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.08 MB
И Ив 995 / 2016 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
И И 35 / 2017 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
6 И 24928 / 2010 (Додељују се покретне ствари) Величина: 1.1 MB
ИИ 610 - 2019 (Додељују се покретне ствари) Величина: 0.15 MB
И И 135 / 2017 (Исправка закључка) Величина: 0.04 MB
И И 35 / 2017 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
ИИ 403 / 2016 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.05 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.04 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.05 MB
И.И. 610 / 2019 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.09 MB
И Ив 142 / 2018 (продаја непосредном погодбом) Величина: 0.08 MB
ИИ 220 - 2020 (Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.12 MB
ИИВ 264 / 2018 (2023-09-07) Величина: 0.06 MB
ИИ 186 / 2018 (2023-09-15) Величина: 0.06 MB
ИИВ 239 / 2018 (2023-11-23) Величина: 0.06 MB
ИИВК 906 / 2014 (2024-01-15) Величина: 0.15 MB