Закључци о продаји ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

И ивк 5456 / 2014 (2019-07-29) Величина: 0.1 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-10-25) Величина: 0.05 MB
И.Ивк 1610 / 2014 (2020-02-26) Величина: 0.08 MB
9 И 1254 / 2017 (2019-02-05) Величина: 0.04 MB
И И 105 / 2015 (2019-02-07) Величина: 0.06 MB
И Ив 142-2018 (2019-02-08) Величина: 0.05 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.04 MB
8 И 43233 / 2013 (2019-02-12) Величина: 0.06 MB
9 И 1152 / 2018 (2019-02-20) Величина: 0.05 MB
И Ив 1419 / 2016 (2019-02-27) Величина: 0.12 MB
И И 1041 / 2017 (2019-02-27) Величина: 0.09 MB
8 И 3096 / 2014 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
5 И 351-2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
5 И 2188 / 2015 (2019-02-28) Величина: 0.05 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-03-01) Величина: 0.05 MB
И Ив 7 / 2017 (2019-03-01) Величина: 0.07 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-05) Величина: 0.1 MB
И И 97-2017 (2019-03-05 друга продаја) Величина: 0.11 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-03-05) Величина: 0.06 MB
5 И 1321 / 2015 (2019-03-05) Величина: 0.05 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-03-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-03-06) Величина: 0.06 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.08 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-03-12) Величина: 0.07 MB
И И 403 / 2016 (2019-03-14) Величина: 0.07 MB
И Ив 7 - 2017 (2019-03-15) Величина: 0.07 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-03-20) Величина: 0.05 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22 Исправка закључка) Величина: 0.02 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-03-22) Величина: 0.06 MB
И И 106 / 2018 (2019-03-26) Величина: 0.09 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-03-27) Величина: 0.05 MB
6 И 2261 / 2014 (2019-04-02) Величина: 0.1 MB
ИИ 347 / 2014, ИИ 353 / 2014 (2019-04-03) Величина: 0.06 MB
ИИ 105 / 2015 (2019-04-05) Величина: 0.06 MB
8 И Ии 463 / 2016 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
Ив 888 / 2015 (2019-04-12) Величина: 0.05 MB
И И 403 / 2016 (2019-04-15) Величина: 0.07 MB
И Ив 72 / 2017 (2019-04-18) Величина: 0.08 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22 Отказује се друга продаја) Величина: 0.03 MB
И Ив 37 / 2018 (2019-04-22) Величина: 0.08 MB
И И 81 / 2018 (2019-04-30) Величина: 0.09 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08 Друга продаја) Величина: 0.05 MB
И Ивк 175 / 2016 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
9 И 31955 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
8 Ив 1844660 / 2010 (2019-05-08) Величина: 0.05 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-05-09) Величина: 0.06 MB
9 И 59884 / 2010 (2019-05-09) Величина: 0.07 MB
8 Ив 7726 / 2013 (2019-05-15) Величина: 0.05 MB
5 И 28365 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
8 И 59988 / 2010 (2019-05-23) Величина: 0.05 MB
9 И 1699 / 2014 (2019-05-24) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-03) Величина: 0.05 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-04) Величина: 0.05 MB
И И - 135 / 2017 (2019-06-04) Величина: 0.07 MB
И Ив 82 / 2018 (2019-06-05) Величина: 0.07 MB
6 И 27203 / 2011 (2019-06-05) Величина: 0.05 MB
5 И 31388 / 2010 (2019-06-06) Величина: 0.05 MB
9 И 1320 / 2017 (2019-06-11) Величина: 0.06 MB
5 И 1939 / 2016 (2019-06-18) Величина: 0.04 MB
5 И 23837 / 2010 (2019-06-18) Величина: 0.05 MB
6 И 26704 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.04 MB
6 И 18397 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-06-20) Величина: 0.05 MB
И ивк 5456 / 2014 (2019-06-25) Величина: 0.13 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-06-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 5184 / 2014 (2019-06-26) Величина: 0.05 MB
10 И 1145 / 2018 (2019-06-27) Величина: 0.05 MB
5 И 21154 / 2012 (2019-07-03) Величина: 0.05 MB
6 И 2889 / 2014 (2019-07-04) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 / 2015 (2019-07-09) Величина: 0.07 MB
И Ивк 131 - 2013 (2019-07-23) Величина: 0.06 MB
9 И 14245 / 2011 (2019-07-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1393 / 2013 (2019-07-29) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1340 - 2015 (2019-08-06) Величина: 0.07 MB
9 И 18098 / 2013 (2019-08-08) Величина: 0.05 MB
И Ивк 885 / 2014 (2019-08-12) Величина: 0.06 MB
11 Ив 685611 / 2010 (2019-08-20) Величина: 0.06 MB
И Ивк 131 / 2013 (2019-08-22) друго усмено јавно надметање Величина: 0.05 MB
И Ив 752 / 2017 (2019-08-23) Величина: 0.03 MB
И Ив 752 / 2017 (2019-08-23) Величина: 0.06 MB
И ивк 1385 / 2015 (2019-08-27) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-08-27) друго јавно надметање Величина: 0.05 MB
И и 255 / 2017 (2019-08-27) Величина: 0.05 MB
И И 40 / 2015 (2019-08-28) Величина: 0.11 MB
И Ивк 993 / 2014 (2019-08-28) друго јавно надметање Величина: 0.06 MB
И Ив 1523 / 2016 (2019-08-30) Величина: 0.08 MB
И Ив 122 / 2017 (2019-09-12) Величина: 0.07 MB
И И 596 / 2016 (2019-09-17) Величина: 0.07 MB
И И 6 / 2013 (2019-09-24) Величина: 0.05 MB
2 И 3351 / 2015 (2019-09-25) Величина: 0.05 MB
9 И 1582 / 2017 (2019-09-25) Величина: 0.05 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-09-26) Величина: 0.05 MB
И Ив 1523 / 2016 (2019-09-27) Величина: 0.07 MB
И Ив 298 / 2016 (2019-10-03) Величина: 0.06 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-10-15) Величина: 0.06 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-10-15) Величина: 0.05 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-10-21) Величина: 0.14 MB
ИИ ПОМ 302 / 2017 (2019-10-25 обавештење) Величина: 0.02 MB
Величина: 0.05 MB
8 И Ивк 6176 / 2013 (2019-10-30) Величина: 0.04 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-11-06) Величина: 0.06 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-11-06) Величина: 0.06 MB
9 И 1582 / 2017 (2019-11-07) Величина: 0.05 MB
И И 198 /2017 (2019-11-07) Величина: 0.09 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-11-12) Величина: 0.06 MB
И Ив 278 / 2018 (2019-11-15) Величина: 0.07 MB
ИИвк 1610-2014 (2019-11-25) Величина: 0.05 MB
9 И 24915 / 2011 (2019-11-27) Величина: 0.05 MB
И И 198 / 2017 (2019-12-04) Величина: 0.09 MB
И Ивк 269 / 2014 (2019-12-04) Величина: 0.05 MB
5И 1321 / 2015 (2019-12-05) Величина: 0.05 MB
И Ивк 1170 / 2014 (2019-12-06) Величина: 0.06 MB
И.Ив 995 / 2016 (2019-12-10) Величина: 0.07 MB
8 И 4098 / 2013 (2019-12-10) Величина: 0.05 MB
И.Ив 278 / 2018 (2019-12-16) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2019-12-22) Величина: 0.06 MB
И Ивк 1610 / 2014 (2019-12-25) Величина: 0.06 MB
И И 418 / 2016 (2019-12-30) Величина: 0.06 MB
И. И. 418 / 2016 (2019-12-30) Величина: 0.06 MB
Зам 3 / 2018 (2019-25-04) Величина: 0.08 MB
10 И 1647 / 2015 (2019-30-10) Величина: 0.05 MB
И Ивк 269 / 2014 (2020-01-03) Величина: 0.06 MB
ИИ Пом 302 / 2017 (2020-01-08) Величина: 0.15 MB
И Ив 995 / 2016 (2020-01-09) Величина: 0.08 MB
И Ив 59 - 2018 (2020-01-09) Величина: 0.06 MB
И И 11 / 2013 (2020-01-20) Величина: 0.06 MB
И Ивк 138 / 2015 (2020-01-21) Величина: 0.06 MB
И Ивк 269 / 2014 (2020-01-31) Величина: 0.06 MB
8 И. Ии 23 / 2017 (2020-01-31) Величина: 0.04 MB
И Ив 59 / 2018 (2020-02-07) Величина: 0.06 MB
И.Ивк 138 / 2015 (2020-02-20) Величина: 0.6 MB
I.I. 418 / 2016 (2020-02-21) Величина: 1.65 MB
I.Iv. 278 / 2018 (2020-02-27) Величина: 0.1 MB
И.Ивк 269 / 2014 (2020-02-28) Величина: 0.59 MB
И.Ив 59 / 2018 (2020-03-05) Величина: 0.1 MB
И.И 9961 / 2017 (2020-03-17) Величина: 0.1 MB
8 И. Ии. 1130-2017 (2020-04-08) Величина: 0.1 MB
I. Iv 59 / 2018 (2020-04-09) Величина: 0.09 MB
И.И. - 777/2018 (2020-06-24) Величина: 0.08 MB
И.Ив. бр. 59 / 2018 (2020-06-29) Величина: 0.11 MB
8 И.Ии 463 / 2016 (2020-07-15) Величина: 0.05 MB
И.ИВК-1519/2015 (2020-07-17) Величина: 0.11 MB
ИИВК-490-2018 (2020-07-20) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 500-2015 (2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 201-2016 (2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.Ивк - 1458 / 2015(2020-07-22) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 1340-2015 (2020-07-22) Величина: 0.12 MB
И.Ивк - 1388 / 2015(2020-07-22) Величина: 0.11 MB
И.ИВК - 298-2016 (2020-07-22) Величина: 0.1 MB
И.Ивк-329/2014(2020-07-23) Величина: 0.07 MB
И.Ивк-605/2014(2020-07-23) Величина: 0.07 MB
И.ИВК - 128-2015 (2020-07-23) Величина: 0.13 MB
И.ИВК - 75-2015 (2020-07-23) Величина: 0.13 MB
И.Ивк-3079/2014(2020-07-23) Величина: 0.06 MB
ИИВК 490 / 2018 (2020-10-23) Величина: 0.11 MB
ИИ 610 - 2019 (2020-10-30) Величина: 0.13 MB
ИИ 610/19 (2020-10-30) Величина: 0.09 MB
И. ИВК 490 / 2018 (2020-11-23) Величина: 0.11 MB
ИИВК 705 - 2014 (2021-0-19) Величина: 0.05 MB
И.И. 220 - 20 (2021-01-05) Величина: 0.23 MB
ИИ 64 - 2014 (2021-01-12) Величина: 0.13 MB
ИИВК 4472 - 2014 (2021-02-12) Величина: 0.1 MB
ИИ 610 - 2019 (2021-02-12 Продаја непосредном погодбом) Величина: 0.08 MB
ИИв 1567 / 19 (2021-03-04) Величина: 0.07 MB
ИИВК 4472 / 2014 (2021-03-11) Величина: 0.07 MB
И.ИВК 1567-2019 (2021-04-02) Величина: 0.07 MB
И.И. 42 - 2015 (2021-04-21) Величина: 0.1 MB
ИИвк 1015 - 2016 (2021-05-13) Величина: 0.08 MB
ИИВК 1015 - 2016 (2021-06-11) Величина: 0.07 MB
Ии 466 - 2018 (2021-07-01) Величина: 0.06 MB
ИИВК 1462 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 427 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1461 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.04 MB
ИИВК 955 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 194 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1519 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4421 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1200 - 2015 (2021-08-19) Величина: 0.04 MB
ИИВК 6374 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 4442 - 2014 (2021-08-19) Величина: 0.05 MB
ИИВК 1458 / 2015 (2021-09-27) Друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 3373 / 2013 (2021-09-20) Величина: 0.06 MB
ИИВК 802 / 2013 (2021-09-24) Друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 1274 / 2013 (2021-09-24) друго јавно надметање Величина: 0.09 MB
ИИВК 203 / 2015 (2021-09-30) Величина: 0.09 MB
ИИВК 855 - 2015 (2021-10-05) Величина: 0.04 MB
ИИВК 1200 - 2015 (2021-10-05) Величина: 0.04 MB
ИИВК 4421 - 2014 (2021-10-05) Величина: 0.05 MB
И.И. 418 / 2016 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.08 MB
И Ив 995 / 2016 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
И И 35 / 2017 (Додељује се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
6 И 24928 / 2010 (Додељују се покретне ствари) Величина: 1.1 MB
ИИ 610 - 2019 (Додељују се покретне ствари) Величина: 0.15 MB
И И 135 / 2017 (Исправка закључка) Величина: 0.04 MB
И И 35 / 2017 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.03 MB
ИИ 403 / 2016 (Предаје се покретна ствар) Величина: 0.05 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.05 MB
И.И. 610 / 2019 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.09 MB
И Ив 142 / 2018 (Предају се покретне ствари) Величина: 0.04 MB
И Ив 142 / 2018 (продаја непосредном погодбом) Величина: 0.08 MB
ИИ 220 - 2020 (Продаја путем непосредне погодбе) Величина: 0.12 MB