Јавне набавке 2017. година

(ЈНМВ 07/17) НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.75 MB
Одлука о додели уговора за Партије 2 и 3 Величина: 0.16 MB
Одлука о обустави поступка за Партију 1 Величина: 0.1 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 и Партију 3 Величина: 0.22 MB
Обавештење о обустави поступка за Партију 1 Величина: 0.21 MB

(ЈНМВ 06/17) НАБАВКА УСЛУГЕ ПУЊЕЊА ТОНЕР КАСЕТА

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Појашњење конкурсне документације Величина: 0.33 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.09 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 05/17) НАБАВКА МЕТАЛНИХ МОНТАЖНИХ ПОЛИЦА

Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 1.25 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.09 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 04/17) НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.55 MB
Појашњење конкурсне документације Величина: 0.5 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.51 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.13 MB

(ЈНМВ 03/17) НАБАВКА ДОБАРА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА

Poziv za podnošenje ponuda Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Измена и појашњење конкурсне документације бр. 1 Величина: 0.47 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.14 MB
Питања и одговори везани за конкурсну документацију бр. 2 Величина: 0.36 MB
Oдлука о додели уговора Величина: 0.11 MB
Oбавештење о закљученом уговору - Партија 2 Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 Величина: 0.2 MB
Извештај о измени уговора - Партија 1 Величина: 0.11 MB

(ЈНМВ 02/17) НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Позив за подношење понуда Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Појашњење конкурсне документације бр. 1 Величина: 0.45 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 01/17) НАБАВКА ДОБАРА НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.57 MB
Измена и појашњење конкурсне документације бр. 1 Величина: 0.67 MB
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.2 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB