Јавне набавке 2020. година

(ЈНМВ 01/20) НАБАВКА ДОБАРА - штампаних образаца, штампани материјал и сродни производи

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.08 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 02/20) НАБАВКА ДОБАРА -НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Позив за подношење понуде Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 03/20) НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Позив за подношење понуде Величина: 0.26 MB
Конкурсна документација Величина: 1.24 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.26 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Величина: 0.22 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Величина: 0.39 MB

(ЈНМВ 04/2020) НАБАВКА УСЛУГА - одржавање и поправка инсталација за аутоматску дојаву и гашење пожара и противпожарне опреме

Позив за подношење понуде Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.32 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Величина: 0.37 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Величина: 0.37 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 Величина: 0.37 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 Величина: 0.37 MB