Јавне набавке 2019. година

(ЈНМВ 01/19) НАБАВКА ДОБАРА - КОВЕРТЕ ЗА СУДСКА ПИСМЕНА

Позив за подношење понуде Величина: 0.13 MB
Конкурсна документација Величина: 0.33 MB
Допуна конкурсне документације број 1 Величина: 0.12 MB
Појашњење и измена и допуна конкурсне документације број 2 Величина: 0.65 MB
Појашњење конкурсне документације број 3 Величина: 0.62 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.23 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 02/19) НАБАВКА ДОБАРА -НАФТНИХ ДЕРИВАТА

Позив за подношење понуде Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.56 MB
Појашњење конкурсне документације број 1 Величина: 0.55 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.09 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 03/19) НАБАВКА ДОБАРА ПЕРСОНАЛНИХ РАЧУНАРА

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.62 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.08 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.27 MB

(ЈНМВ 04/19) НАБАВКА ДОБАРА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ - МОНИТОРИ

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.08 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.27 MB

(ЈНМВ 05/19) НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА

Позив за подношење понуде Величина: 0.2 MB
Конкурсна документација Величина: 0.76 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB
Одлука о измени Одлуке о додели уговора Величина: 0.13 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Величина: 0.21 MB
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Величина: 0.22 MB

(ЈНМВ 06/19) JNMV STAMPANI OBRASCI

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.68 MB
Одлука о додели уговора ЈНМВ 06/19 Величина: 0.3 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

(ЈНМВ 07/2019) JAVNA NABAVKA USLUGA PUNJENJA TONER KASETA

Позив за подношење понуда Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.61 MB
Одлука о додели уговора ЈНМВ 07/19 Величина: 0.13 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB