Дана 15.05.2024. године Други основни суд у Београду је донео и јавно објавио пресуду којом је окривљена Ђилас Славица оглашена кривом због извршења кривичног дела Насиље у породици из члана 194 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика па је осуђена на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору, који према окривљеној може трајати до упућвања у Завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.


Истовремено, према окривљеној Ђилас Славици и Пајић Првославу одбијена је оптужба да су извршили кривично дело Запостављање и запуштање малолетног лица из члана 193 став 1 у вези са чланом 33 Кривичног законика.


Приликом објављивања пресуде, председник већа укратко је саопштио разлоге пресуде, а против исте дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду.