Судија за претходни поступак Другог основног суда у Београду је дана 16.11.2023. године, донео решење којим је као неоснован одбијен предлог Другог основног јавног тужилаштва у Београду да се према окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К продужи притвор и према окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К је укинуо притвор и одредио да се исти имају одмах пустити на слободу. Истовремено, према окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К. одређена је мера забране прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицем, којом им је забрањено да прилазе, састају се или комуницирају са сведоком оштећеним У.Ј, уз упозорење да се према њима може одредити тежа мера из члана 188 ЗКП – притвор, уколико прекрше изречену забрану.


Окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К на терет је стављено извршење кривичног дела Насилничко понашање из члана 344 став 1 Кривичног законика и кривично дело Тешка телесна повреда из члана 121 став 1 Кривичног законика.


Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Другог основног суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.