Судија за претходни поступак Другог основног суда у Београду је дана 20.10.2023. године донео решење којим је према окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К одредио притвор, који им по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, односно јер постоје особите околности које указују да ће ометати поступак утицањем на сведоке. Истовремено, одбијен је предлог Другог основног јавног тужилаштва у Београду да се према окривљеном Н.Т одреди притвор и из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, односно да понови кривично дело, као и да се према окривљеном Л.К одреди притвор и из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП, односно услед опасности од бекства.

Окривљенима Н.Т, К.Т и Л.К на терет је стављено извршење кривичног дела Насилничко понашање из члана 344 став 2 у вези са ставом 1 у вези са ставом 33 Кривичног законика и кривично дело Тешка телесна повреда из члана 121 став 1 у вези са ставом 33 Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Другог основног суда у Београду, у року од три дана од пријема решења.