ДОНЕТА И ЈАВНО ОБЈАВЉЕНА ПРЕСУДА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРОТИВ ОПТУЖЕНОГ ДРАГОЉУБА СИМОНОВИЋА И ДР.

 

 

Други основни суд у Београду је дана 20.03.2023. године, донео и јавно објавио пресуду којим су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

 

-окривљени Драгољуб Симоновић, због кривичног дела Тешка дела против опште сигурности подстрекавањем из члана 288. став 1. у вези са чланом 278. ставом 1. Кривичног законика, у вези члана 34. Кривичног законика, па му је суд изрекао казну затвора у трајању од 5 (пет) година;

 

-окривљени Владимир Михаиловић, због кривичног дела Тешка дела против опште сигурности подстрекавањем из члана 288. став 1. у вези са чланом 278 ставом 1. Кривичног законика, у вези члана 34 Кривичног законика, па му је суд изрекао казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

 

-окривљени Игор Новаковић, због кривичног дела Изазивање опште опасности из члана 278. став 1. Кривичног законика, у вези са чланом 34 Кривичног законика, па му је суд изрекао казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци и

 

-окривљени Александар Маринковић, због кривичног дела Тешка дела против опште сигурности из члана 288. став 1. у вези са чланом 278 ставом 1. Кривичног законика, па му је суд изрекао казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци.

 

Оштећени Јовановић Милан и Дељанин Јела су упућени да свој имовинскоправни захтев остваре у парничном поступку.

 

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.

p { margin-bottom: 0.08in; background: transparent }