Дана 31.07.2021. године у згради Другог основног суда у Београду, у ул. Катанићева бр. 15 одржана је промоција услуге еУверења.

 

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министарка правде Маја Поповић, Директор канцеларије за информационе технологије и електронску управу Михаило Јовановић и председница Другог основног суда у Београду Татјана Јеремић присуствовали су промоцији три електронске услуге:

 

-Подношење захтева за издавање уверења да се против физичког лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом (“КУ”)

-Подношење захтева за издавање уверења да се против правног лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом (“КУ”)

-Подношење захтева да правно лице није осуђивано (“КЕПЛ”)

 

Новим услугама је свим странкама, физичким и правним лицима, дата могућност да на једном месту, путем портала еУправе, поднесу захтев за издавање кривичних и казнених уверења надлежном суду и да оригинал уверења добију у своје еСандуче на Порталу еУправе уз могућност преузимања и у суду који је издао уверење.