ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ ОД 01.06.2020. ГОДИНЕ ПРИМА ПОДНЕСКЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ