ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА У ДРУГОМ ОСНОВНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ НАКОН УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ДО ПРОГЛАШЕЊА ПРЕСТАНКА ЕПИДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ COVID-19