На Годишњем саветовању судија Републике Србије, 08.10.2018.године, Врховни касациони суд је доделио судовима награде и признања, међу којима је Други основни суд у Београду добио признање за Иновацију која је допринела побољшању рада суда.

Признање за Иновацију која је допринела побољшању рада суда Други основни суд у Београду је добио за развијање апликације за експедовање писмена која омогућава да се повратнице и доставнице електронски штампају, а доставна књига аутоматски генерише. Ефекти иновације су у једнобразности у поступку свих запослених, које је резултирало убрзаном и олакшаном обављању послова у Служби експедиције.

Други основни суд у Београду ће наставити да усавршава рад Апликације.